PRESENTACIÓ

El nostre objectiu es el de donar a conèixer fragments, degudament contrastats, de la història de l’atletisme local, els diversos esdeveniments realitzats al llarg dels anys, així com el desenvolupament d’aquest esport a la població de Sant Celoni.

Tots els documents que aniran publicant-se ho seran sota una perspectiva de rigor històric que permeti una màxima aproximació a la realitat.

Tanmateix, les activitats que es porten actualment a terme a la Pista Municipal, seran divulgades amb la finalitat que serveixi per promocionar l’esport atlètic.