5- ROSSEND CALS I GRÀCIA

A l’any 1973 comença a agafar forma l’atletisme federat a Sant Celoni. Propostes, idees, projectes i esdeveniments comencen a desenvolupar-se. Tres persones en son els principals obrers de la construcció atlètica. Llegiu més