ADVERTIMENT

Al ser la Pista Municipal d’Atletisme propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni, cap Club dels que habitualment en gaudeixen, estan autoritzats per facilitar el seu ús o cedir cap tipus de material a tercers. Els interessats, hauran de sol•licitar-ho directament a l’Àmbit d’Esports de l’Ajuntament. Tel. 93 864 12 13 ext. 1314 Correu electrònic esports@santceloni.cat