32- RENOVACIÓ DE LA PISTA D’ATLETISME

El 1994, l’Ajuntament va procedir a renovar el paviment sintètic de la pista d’atletisme.

L’obra es va acabar el 31 de maig i va ser posteriorment inaugurada pel Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Vilaseca i l’Alcalde Joan Castaño.

L’empresa adjudicatària de l’obra va ser Mondo Ibérica SA.

L’obra va constituir una gran millora i s’aprofità per canviar el color vermell, inicial, pel color blau, actual.