28- INICI DE L’ESCOLA D’ATLETISME

L’any 1985 es va crear l’Escola d’Atletisme amb seu a la Pista Municipal.

Amb l’objectiu de treballar en la promoció de noves generacions d’atletes, es va crear aquesta estructura tècnica supervisada pel Centre de Coordinació i Control del Vallès Oriental de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Des del Patronat Municipal d’Esports, l’Albert Galin en va ser l’impulsor i a la Pista d’Atletisme en Josep M. Tura en va ser el primer director.

El 13 de març de 1986, van venir a visitar-la els representants institucionals, Eugeni Estradé (Àrea Administrativa), Josep Manuel Vela (Àrea Tècnica) i Manuel Balcells (Àrea Mèdica), els quals van donar la seva aprovació i reconeixement oficial.

A l’any 1986 també, es va posar en funcionament l’Escola de Marxa coexistint durant alguns anys les dues, fins l’absorció d’aquesta per la primer5a.

Amb un reglament intern, uns objectius determinats i un procediment metodològic adequat, es va anar fent tot un treball de promoció i  formació de nous atletes entre les edats compreses dels 6 i 14 anys.

En Josep Maria Tura en va ser el responsable durant els primers anys, assolint uns resultats certament importants.

Van col·laborar en aquest projecte, Ramon Fugarolas, Andreu Gómez, Cèsar Gómez, Jordi Sol, Carles Lombarte, Cristina Crusellas, Rafael Cobos i Carme Martín.

Actualment, a la Pista Municipal d’Atletisme, tenim dues escoles que segueixen el treball de la promoció esportiva: La del Club Atletisme Sant Celoni i la del Club Atletisme Baix Montseny creada al 2011.

El fet que la primera realitzi les activitats en dimecres i divendres i la segona en dimarts i dijous, fa perfectament possible la convivència d’ambdues.