15- ELS PRIMERS JUTGES D’ATLETISME

El 1980 es va organitzar el primer Curs per accedir a Jutge d’Atletisme.

Durant els mesos d’octubre i novembre es va organitzar el primer Curs per accedir a Jutge d’Atletisme.

Les classes es van realitzar a l’Escola Avet Roig, el coordinador va ser l’Albert Galin i els professors vinguts de Barcelona van ser la Cloti Valero i en Josep M. Estruch.

Hi van participar una quinzena d’aspirants que van superar l’examen realitzat a les dependències de la Federació Catalana d’Atletisme el dia 24 de novembre de 1980.

Entre els Jutges titulats, destacarem per la seva prolongada activitat, a en Pere Santamaria, Joan Arenas, Jesús Masferrer, Enriqueta Amadó, Rafael Ribalta, Roser Renau, entre altres.

Posteriorment, en successius cursos van participar altres candidats que també van aprovar l’examen donant-se el cas que a Sant Celoni i havien prop de trenta col·legiats.

Fernando Torres, Angustias Torres, Javier Lajusticia, Josep A. Ramírez, Jordi Blanch, Paquita Tarragó, Blanquer Monrabá, Elvira Albanell, Natividad Vega, Joan Castaño, Antònia Castaño, Ferran Muntasell i Joan Cabrera i els anteriorment esmentats, son alguns dels que actuaven principalment a la Pista Municipal d’Atletisme de Sant Celoni

Foto: El Reglament de Competició es el llibre de text que fan servir els jutges i s’actualitza periòdicament.