10- EL PRIMER CURSET D’INICIACIÓ A L’ATLETISME

 

 

 

Document original inèdit del 1975 de la planificació i metodologia emprada.

 

Ferran Catarineu, Alcalde de Sant Celoni, al desembre de 1974, va encarregar a l’Albert Galin, la redacció d’un projecte per implantar l’atletisme a Sant Celoni.

Aquest projecte contenia tres apartats ben diferenciats:

  • La pràctica atlètica entre els escolars de la població.
  • La creació d’un club d’atletisme.
  • La construcció d’una pista d’atletisme.

Desprès de ser elaborat, presentat i aprovat, es van començar a desplegar les accions en els tres àmbits d’actuació.

Primer de tot va ser amb el «I Curset d’Iniciació a l’Atletisme» realitzat al Camp de futbol durant el mes de juny de 1975. Paral·lelament, mentre la Corporació Municipal iniciava les gestions per a la compra d’uns terrenys per ubicar la construcció de la pista d’atletisme,  es creava un Patronat Municipal d’Esports per ubicar el Club Atletisme Sant Celoni.

L’Albert Galin va ser l’encarregat d’iniciar l’activitat entre els joves, de cercar el suport de la Federació Catalana d’Atletisme i començar els contactes amb les distintes administracions per tractar les possibles subvencions econòmiques per construir la pista.

En aquells dies, l’atletisme s’iniciava a Sant Celoni, amb els primers atletes federats, amb el Club registrat a la Federació i amb les gestions per aconseguir la pista d’atletisme.

La programació del Curset va tenir una alta resposta de participació amb prop d’un centenar d’inscrits, segons les dades que disposem.

L’absència de mitjans tècnics, l’enginy de l’entrenador i l’entusiasme desbordant dels atletes van ser les característiques principals d’aquest inici que podem qualificar com el naixement de l’atletisme federat a Sant Celoni.

Entre els participants d’aquest Curset van sortir atletes com Carles Novell, Ramon Fugarolas, Joaquim Colominas, Pilar Puig, Xavier Pascual,  Francesc Botonero, Rafael Cobos, entre altres

El «I Curset d’Iniciació a l’Atletisme» va ser el punt de partida i  bressol de l’atletisme federat a Sant Celoni.

Immediatament, es va procedir a federar el Club i als atletes, essent al mes de novembre, amb l’inici de la nova temporada, quan es van iniciar les competicions federades.

Podem afirmar que al 1975 va néixer el Club Atletisme.

La metodologia emprada en el procés d’ensenyament i aprenentatge es basava principalment en els objectius següents: La introducció a la tècnica i a la tàctica en la cursa, el control i domini de la gambada, la respiració, la recuperació, l’equilibri durant la cursa, la resistència, la velocitat, introducció als llançaments i als salts.

Foto: Document original inèdit de la planificació del «I Curset d’Iniciació a l’Atletisme» realitzat al 1975.