3- ANTECEDENTS ATLÈTICS

 

Les primeres competicions d’atletisme a Sant Celoni i els seus organitzadors.

Els orígens de l’activitat atlètica al municipi es remunten a la meitat dels anys 40.

No hem trobat cap constatació d’activitat atlètica a Sant Celoni abans de la Guerra Civil.

A meitat  dels anys 40, es comencen a realitzar competicions atlètiques sota el control i direcció de la OJE (Organización Juvenil Española) que era un organisme depenent del règim franquista.

Les primeres competicions de les que tenim coneixement eren les curses pedestres donant la volta a la població i les curses que es realitzaven al camp de futbol.

Els organitzador principals eren Bonaventura Cullell i Joan Casas Arimany.

Foto: Escut de Sant Celoni d’aquella època.